Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393326
Title Ondanks dubbel scherm toch een goed klimaat : met verticale ventilatoren 16% minder energieverbruik
Author(s) Arkesteijn, M.C.M.
Source Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 11 - 13.
Department(s) Communication Science
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) kassen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - luchtstroming - ventilatoren - snijbloemen - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - protected cultivation - air conditioning - artificial ventilation - air flow - ventilators - cut flowers - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Voor vrijwel alle teelten is een actief microklimaat noodzakelijk om teeltproblemen te voorkomen. Bij JB Matricaria is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat een actief microklimaat niet per definitie veel energie hoeft te kosten. Door een juiste combinatie van schermen, ventileren en geforceerde luchtbeweging met verticale ventilatoren is 16% op stookkosten te besparen. Een verdere verbetering wordt verwacht met het inblazen van buitenlucht met een simpel en goedkoop systeem onderin het gewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.