Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393337
Title Warmte-overdrachtsprestaties van de OPAC106 warmtewisselaar
Author(s) Zwart, H.F. de; Janssen, H.J.J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1019) - 15
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) kassen - klimaatregeling - luchtkwaliteit - milieubeheersing - warmtewisselaars - warmteuitwisseling - energiebehoud - kunstmatige ventilatie - koelen - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - air conditioning - air quality - environmental control - heat exchangers - heat exchange - energy conservation - artificial ventilation - cooling - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Categories Horticulture / Greenhouse Technology
Abstract Zowel vanuit het oogpunt van een betere beheersbaarheid van het kasklimaat, als vanuit de toenemende behoefte aan laag temperatuur verwarmingssystemen zijn er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen in warmtewisselaars voor de tuinbouw in gang gezet. Er zijn systemen die boven in de kas worden geplaatst en systemen die onderin zijn gesitueerd. Er zijn installaties met en luchtverdelingsslurven, maar ook systemen met een vrije uitblaas. Door de veelheid aan toepassingsgebieden zijn warmtewisselaars moeilijk onderling vergelijkbaar. In dit rapport zijn de warmte overdrachtprestaties van een nieuw type compacte warmtewisselaar bestudeerd, de OPAC106 warmtewisselaar met dwarsstroom ventilator.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.