Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393356
Title Stoppen of extensiveren van de agrarische tak op een multifunctioneel bedrijf
Author(s) Vijn, M.P.; Veen, E.J.; Migchels, G.; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 391) - 56
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Research
Research Institute for Animal Husbandry
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - extensieve landbouw - landschap - effecten - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - zorgboerderijen - farm management - extensive farming - landscape - effects - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - social care farms
Categories Land Use Planning / Farm Management
Abstract Bij het ministerie van LNV leeft de zorg dat als landbouwbedrijven zeer succesvol worden in hun multifunctionele takken, zij hun primaire productietak gaan afstoten. Afstoten van de primaire productietak zou een grote impact kunnen hebben op de landschappelijke kwaliteit. Als landbouwgrond verkocht wordt zou het landschap meer kunnen verrommelen. Als dit het geval is, dan kan de stimulering van de multifunctionele landbouw resulteren in ongewenste neveneffecten. Dit verkennende onderzoek is gericht op het in beeld brengen van deze problematiek. Belangrijke vraag daarbij is of het gaat om grote hoeveelheden bedrijven die wegens succes van hun multifunctionele tak de primaire productie afstoten, of dat het slechts enkele bedrijven betreft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.