Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393368
Title Passende roofmijten voor chrysant: Literatuuronderzoek en opsporing van roofmijten op chrysant
Author(s) Linden, A. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1021) - 10
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) snijbloemen - chrysanten - biologische bestrijding - roofmijten - gewasbescherming - cut flowers - chrysanthemums - biological control - predatory mites - plant protection
Categories Biological Control
Abstract Na loslating van Amblyseius cucumeris in snijroos wordt deze roofmijt dikwijls slecht teruggvonden. Amblyseius cucumeris lijkt geen erg goede roofmijt te zijn voor snijroos. Na verzameling van roofmijten op wilde rozen in Hongarije werd onverwacht A. cucumeris gekweekt en geïdentificeerd. De vraag rees of deze roofmijt werkelijk A. cucumeris was of misschien wel uiterlijk overeenkwam met A. cucumeris die in de praktijk wordt losgelaten, maar in werkelijkheid genetisch (en mogelijk ook in eigenschappen) daarvan verschilt. Daarom werd van vier herkomsten van Amblyseius cucumeris, inclusief de Hongaarse herkomst, bepaald of deze op moleculair niveau verschillen vertonen. In dit onderzoek konden geen genetische verschillen tussen deze herkomsten worden aangetoond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.