Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393377
Title Gasfonteinen, pockmarks en habitatype 1180: aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee
Author(s) Bemmelen, R.S.A. van; Bos, O.G.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/10) - 32
Department(s) Ecosystemen
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) beschermde gebieden - noordzee - habitatrichtlijn - habitats - natura 2000 - marien milieu - natuurbescherming - reserved areas - north sea - habitats directive - habitats - natura 2000 - marine environment - nature conservation
Categories Nature Conservation
Abstract In Annex I van de habitatrichtlijn (1992) worden een aantal beschermde habitattypes beschreven, waaronder habitattype H1180: permanent onder water staande structuren gevormd door weglekkende gassen. Er zijn binnen dit habitattype twee subtypes te onderscheiden namelijk bubbling reefs en carbonaatstructuren, waarvan alleen de tweede mogelijk in Nederlandse wateren voorkomt. In dit rapport worden een aantal vragen over habitattype H1180 beantwoord. Het gaat om harde substraten van carbonaat, gevormd door microbële oxidatie van langdurig weglekkend gas (methaan). Typerend voor deze habitat zijn organismen met endosymbiontische methaan- en zawveloxiderende bacteriën zoals de darmloze worm Astomonema southwardorum en de schelpdieren Thyasira sarsi en Lucinoma borealis. Daarnaast bieden deze carbonaatstructuren een met riffen vergelijkbare leefomgeving voor bijvoorbeeld anemonen, krabben, congeraal Conger conger en zeewolf Anarchichas lupus.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.