Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393384
Title Water en landbouw ; visie op agrarisch waterbeheer van het netwerk WaterWerken
Author(s) Buck, A.J. de
Source Lelystad : PPO AGV - 36
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - waterbeheer - kennis van boeren - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - kringlopen - netwerken - agriculture - water management - farmers' knowledge - farm management - entrepreneurship - cycling - networks
Categories Farm Management / Water Management (General)
Abstract Medio 2008 is begonnen met de start van WaterWerken; een netwerk van boeren die vinden dat de landbouw een verantwoordelijkheid heeft in de waterkringloop en ook mogelijkheden heeft om daar actief beheer op te voeren. Deze boeren nemen zelf het initiatief met waterbeheer op hun agrarische bedrijven. In dit netwerk van in totaal 21 deelnemers helpen deze pioniers elkaar met visievorming en het benoemen van activiteiten om agrarisch waterbeheer verder te ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.