Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393447
Title 'Wie de grenzen van het haalbare vekent, moet er soms overheen durven gaan' - Bleiswijkse onderzoeksprojecten leveren schat aan kennis en ervaring op (interview met Arie de Gelder)
Author(s) Staalduinen, J. van; Gelder, A. de
Source Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 20 - 21.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) kassen - teelt onder bescherming - groenteteelt - klimaatregeling - luchtdroging - ventilatie - verwarmingssystemen - milieubeheersing - glastuinbouw - groenten - greenhouses - protected cultivation - vegetable growing - air conditioning - air drying - ventilation - heating systems - environmental control - greenhouse horticulture - vegetables
Categories Greenhouse Technology / Vegetables
Abstract De pijlers van Het Nieuwe Telen zijn ontvochtiging van kaslucht met verwarmde buitenlucht in combinatie met intensief schermen. Onderzoek toont aan dat deze manier van telen veel energie kan besparen in vruchtgroenteteelten. In tomaat en komkommer is de potentiële besparing groter dan in paprika. De productieniveaus zijn minstens gelijkwaardig aan die van conventionele teelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.