Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393618
Title De akkerbouwer als sensor
Author(s) Heijting, S.; Bregt, A.K.; Bruin, S. de
Source Agro Informatica 23 (2010)5. - ISSN 0925-4455 - p. 14 - 16.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) precisielandbouw - geografische informatiesystemen - bodemvariabiliteit - kennis - agrarische bedrijfsvoering - optimalisatie - precision agriculture - geographical information systems - soil variability - knowledge - farm management - optimization
Categories Geographical Information Systems / Farm Management
Abstract De ruimtelijke kennis van akkerbouwers over variatie binnen percelen is onderzocht en in kaart gebracht op vier bedrijven in de Hoeksche Waard. Analyse van interviews en bodemmonsters liet zien dat de telers over uitgebreide ruimtelijke kennis van hun percelen beschikken. Grondbewerking, vooral ploegen is een belangrijke bron van informatie over bodemvariatie binnen een perceel. Verschillen in textuur en organisch stofgehalte konden verklaard worden op basis van voormalig landgebruik en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Alle telers benutten hun ruimtelijke kennis voor zover technisch en economisch haalbaar. Deze kennis vormt een goed uitgangspunt voor verdere ruimtelijke optimalisatie van de bedrijfsvoering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.