Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 394343
Title Definities en gegevens van multifunctionele landbouw in databestanden
Author(s) Roest, A.E.; Vermeij, I.; Jager, J.H.; Everdingen, W.H. van
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - 36
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwstatistieken - inkomsten uit arbeid - inventarisaties - multifunctionele landbouw - agricultural statistics - earned income - inventories - multifunctional agriculture
Categories Farm Management
Abstract Binnen de Landbouwtelling worden multifunctionele activiteiten onder verbrede landbouw gevraagd. Doordat de Europese vraagstelling leidend is voor de Landbouwtelling worden binnen de Landbouwtelling 11 categorieën onderscheiden, te weten: agrarische kinderopvang, agrarische natuur- en landschapsbeheer, aquacultuur, boerderijecducatie, energieproductie, loonwerk voor derden, stalling van goederen of dieren van derden, toerisme, verkoop van landbouwproducten aan de consument, verwerking van landbouwproducten en zorglandbouw. Tussen verschillende databestanden zijn meerdere cijfers in omloop. Vraag is echter hoe het komt dat al deze cijfers van elkaar afwijken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.