Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 394555
Title Verkeersonveiligheid Landbouwvoertuigen; verkeersongevallen met landbouwvoertuigen - Een analyse voor de periode 1987-2008
Author(s) Jaarsma, C.F.; Vries, J.R. de
Source Wageningen : WUR; LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 108) - ISBN 9789085857631 - 78
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2010
Keyword(s) trekkers - landbouwwerktuigen - wegtransport - snelheid - verkeersveiligheid - monitoring - nederland - tractors - farm machinery - road transport - velocity - traffic safety - monitoring - netherlands
Categories Agricultural Engineering (General) / Infrastructural Plans
Abstract Landbouwvoertuigen wijken in meerdere opzichten af van andere verkeersdeelnemers. Vergeleken met personenauto's zijn ze langzamer en zwaar, vergeleken met fietsers groot en snel. Vanwege hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken vormen ze een potentiële bron van gevaar. Doel van deze publicatie is het nader analyseren van omvang en aard van de verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.