Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395015
Title 'Houd bij korting rekening met ongelijke verdeling'
Author(s) Silvis, H.J.
Source Kennis Online 7 (2010)april. - p. 7 - 7.
Department(s) LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomen van landbouwers - plattelandsontwikkeling - landbouwbudgetten - subsidies - geografische verdeling - cap - farmers' income - rural development - agricultural budgets - geographical distribution
Categories Agricultural Policy
Abstract Het LEI analyseerde de huidige verdeling van het GLB-budget over de lidstaten, en bespreekt opties voor de verdeling in de toekomst. Als na 2013 gekort wordt op het GLB-budget, zou er rekening gehouden moeten worden met wat lidstaten krijgen voor directe inkomenstoeslagen en plattelandsbeleid. In de politieke onderhandelingen speelt het totale saldo van ontvangsten en afdrachten een belangrijke rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.