Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395126
Title Rosse Franjepoot Phalaropus fulicaria fourageert in plastic soep
Author(s) Franeker, J.A. van; Janinhoff, N.; Verdaat, J.P.
Source Sula : tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep 23 (2010)1. - ISSN 1876-9543 - p. 41 - 45.
Department(s) Ecosystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) vogels - voedingsgedrag - kunststoffen - vaste afvalstoffen - toxicologie - mariene gebieden - birds - feeding behaviour - plastics - solid wastes - toxicology - marine areas
Categories Aves
Abstract Uit eerdere rapportages is gebleken dat franjepoten vaak plastic in de maag hebben (Tabel 1). Het onderscheid tussen goed voedsel en gevaarlijke rommel in vervuilde stroomnaden is ook voor Rosse Franjepoten blijkbaar niet altijd duidelijk. Mogelijk kunnen franjepoten, net als sommige andere steltlopers, wel braakballen produceren om onverteerbare rommel uit hun maag te verwijderen (Connors & Smith 1982). Ook als de maag geregeld kan worden geleegd, is het echter te verwachten dat het consumeren van plastic voor deze vogels schadelijk zal zijn. Helaas zijn er weinig recente gegevens over hoe talrijk plastics zijn in de magen van Rosse Franjepoten uit het Atlantisch gebied, maar er zijn geen redenen om te veronderstellen dat het beeld hier rooskleuriger is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.