Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395144
Title Middelenonderzoek ten behoeve van knelpunten in bloembollenteelt : eindrapport onderzoek 2007-2009
Author(s) Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 50
Department(s) Nursery Stock
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bloembollen - pesticiden - milieubeleid - gewasbescherming - plantenziekten - ornamental bulbs - pesticides - environmental policy - plant protection - plant diseases
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract In de teelt, bewaring en broei van bloembolgewassen doen zich regelmatig knelpunten voor met betrekking tot de beschikbaarheid van effectieve gewasbeschermingsmiddelen. Deze knelpunten kunnen ontstaan door het plotseling wegvallen van toelatingen en toepassingen, o.a. door de kleine toepassingsproblematiek of door resistentie van gewasbeschermingsmiddelen. Ook de gevolgen van de invoering van de nieuwe Wet Gewasbescherming en Biociden geeft veel onzekerheid. Bij het huidige, smalle, middelenpakket ontstaan dan al snel knelpunten, omdat er veelal niet of nauwelijks alternatieven voorhanden zijn met afdoende en onafhankelijk bewezen werking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.