Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395145
Title Bestrijding van fytoplasma's en kroeskoppen in rozen : eindrapportage 2006-2009
Author(s) Smits, A.P.; Kock, M.J.D. de; Meijer, H.; Pham, K.T.K.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 60
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) afwijkingen, planten - rosa - rozen - phytoplasma - polymerase-kettingreactie - dna-sequencing - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - houtachtige planten als sierplanten - nederland - plant disorders - roses - polymerase chain reaction - dna sequencing - diagnostic techniques - agricultural research - ornamental woody plants - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Kroeskop is een al lang bekend verschijnsel in de rozenteelt waarbij geoculeerde rozen na ontspruiten van de oculatie dwerggroei en heksenbezemachtige groeiproblemen vertonen en een groot deel van de aangetaste planten sterft. Het pathogeen dat de aantasting veroorzaakt is een mysterie. Nieuwe detectietechnieken zoals de PCR-methode, DNA-sequentieanalyse en elektronmicroscopie hebben de laatste jaren een voor de wetenschap relatief nieuw organisme onthuld: het fytoplasma. Het fytoplasma is een celwandloze bacterie die in verband gebracht wordt met vele tot destijds onverklaarbare ziekten met vergelijkbare symptomen als kroeskop. Vanaf 2004 heeft PPO onderzoek uitgevoerd naar fytoplasma’s in rozen als mogelijke oorzaak van kroeskop. Hierbij werden al snel fytoplasma’s gevonden en gedetermineerd als een Aster Yellows fytoplasma. Aster Yellows is een groep van fytoplasma’s die bekend staan dat ze bij gewassen als aster en peen kroeskopachtige verschijnselen veroorzaken. Hoewel de fytoplasma’s als waarschijnlijke veroorzakers van kroeskoppen werden gezien, was het ultieme bewijs daarvoor nog niet geleverd. Binnen dit project is gekeken of de relatie tussen zieke planten en fytoplasma’s beter in beeld kon worden gebracht door te kijken naar: hoe de detectie van fytoplasma’s kan worden verbeterd, hoe de overdracht van fytoplasma’s plaatsvindt, hoe verspreid fytoplasma’s voorkomen in de Nederlandse rozenteelt, en wat de mogelijkheden zijn van bestrijding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.