Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395146
Title Bladvlekken in lelie door gebrek of overmaat aan elementen tijdens winterbroei : bemesting tijdens de broei van lelie, tweede proef
Author(s) Slootweg, G.; Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) lilium - lelies - forceren van planten - voedingsstoffenopname (planten) - magnesium - calcium - sulfaat - fosfor - kalium - landbouwkundig onderzoek - nederland - lilium - lilies - forcing - nutrient uptake - magnesium - calcium - sulfate - phosphorus - potassium - agricultural research - netherlands
Categories Cut Flowers / Symptoms of plant pests, diseases and disorders
Abstract Tekort en overmaat van een aantal elementen tijdens de leliebroei, hebben ook in dit onderzoek (in de winter) bladproblemen laten zien. Van de specifieke effecten was de bladschade door magnesiumgebrek het grootst. Calciumgebrek gaf de bekende bladverbranding. Van gebrek of overmaat aan mangaan, sulfaat, fosfor en kalium zijn geen bladproblemen gezien. Stikstofgebrek uitte zich in een lichte bladkleur en lichte takken bij de oogst. Er kwamen bij op vrij grote schaal bruine bladvlekken voor, die niet aan een enkel element waren toe te schrijven. Een overmaat van Mn, Ca, SO4, P en K voorkwam het optreden van deze bladvlekken volledig. Er was bij veel elementen weinig effect van een tekort te zien, hoewel de elementen in het substraat volledig afwezig waren. Van een aantal elementen was de voorraad in de bol kennelijk weer voldoende om grote problemen door gebrek te voorkomen. De resultaten komen overeen met de proef in de zomer van 2009.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.