Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395225
Title Gevolgen van EU-toeslagstelsels voor de Nederlandse landbouw
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H.; Kleijn, A.J. de
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086153930 - 111
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - landbouwbeleid - agrarische economie - nederland - arable farming - intensive livestock farming - dairy farming - agricultural policy - agricultural economics - netherlands
Categories Farm Management
Abstract In dit rapport wordt de positie van enkele Nederlandse landbouwsectoren belicht vanuit de vraag of het toepassen van uiteenlopende stelsels van bedrijfstoeslagen door landen in de EU voor- dan wel nadelen biedt. Terwijl Nederland de bedrijfstoeslagen heeft gebaseerd op de historische referentie van individuele bedrijven, hebben onder meer Denemarken, Duitsland en Engeland geopteerd voor stelsels die gaan in de richting van gelijke bedragen per hectare per gebied. De effecten hiervan zijn nagegaan voor afzonderlijke bedrijfstypen, zoals akkerbouw-, melkvee- en varkensbedrijven. Ook worden deze en mogelijk in de toekomst toe te passen stelsels beoordeeld op andere aspecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.