Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395236
Title Automatiseerder en onderzoekers inspireren elkaar
Author(s) Verkerke, W.
Source Syscope Magazine 2010 (2010)26. - p. 7 - 8.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) kassen - teelt onder bescherming - plantenontwikkeling - groeimodellen - computertechnieken - automatisering - planning - teeltsystemen - glastuinbouw - logistiek - greenhouses - protected cultivation - plant development - growth models - computer techniques - automation - planning - cropping systems - greenhouse horticulture - logistics
Categories Greenhouse Technology / Ornamental Plants
Abstract De glastuinbouw gebruikte tot voor kort alleen plantengroeimodellen om de gewasgroei te beschrijven. Ze waren niet goed te koppelen aan de logistieke processen op moderne bedrijven. Hier komt verandering in door het project Plant-iT. Voor het eerst werken logistieke ICT-ers en plantenfysiologen samen aan een nieuwe generatie bedrijfsoplossingen, waarin groene kennis en logistiek echt geïntegreerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.