Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395483
Title Bos op arme gronden
Author(s) Kint, Vincent; Geudens, Guy; Ouden, J. den
Source In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 511 - 526.
Department(s) Forest Ecology and Forest Management
PE&RC
Publication type Peer reviewed book chapter
Publication year 2010
Keyword(s) zandgronden - bossen - relaties - eolische afzettingen - bodem-plant relaties - vlaanderen - sandy soils - forests - relationships - aeolian deposits - soil plant relationships - flanders
Categories Soil Chemistry
Abstract Onder arme groeiplaatsen worden vooral de zandgronden verstaan. In Nederland liggen ze in het oosten en het zuiden van het land en ze lopen door naar de zandgronden in het noorden van Vlaanderen. De duinengordel langs de Noordzeekust behoort ook tot deze categorie. Zandgronden kunnen verder ingedeeld worden volgens hun geologische ontstaanswijze. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen afzettingen door zee, rivieren of de wind, die bovendien uit het tertiair of het quartair tijdvak kunnen dateren. Zowel in Vlaanderen als Nederland ligt het grootste deel van het huidige bosareaal op de arme zandgronden: in Vlaanderen is het 60% van het totale areaal (90.000 ha) en in Nederland 86% (270.000 ha).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.