Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395606
Title Effecten van eenvoudige koolhydraten en fermenteerbare koolhydraten op de binnentoom variatie bij varkens
Author(s) Wientjes, J.G.M.; Soede, N.M.; Brand, H. van den; Kemp, B.
Source Wageningen : Adaptation Physiology Group, Wageningen University - 73
Department(s) Adaptation Physiology
WIAS
Publication type Scientific report
Publication year 2010
Keyword(s) varkens - zeugenvoeding - voersamenstelling - insuline - lactose - sucrose - suikerbieten - follikels - geboortegewicht - biggen - pigs - sow feeding - feed formulation - insulin - sugarbeet - follicles - birth weight - piglets
Categories Feed Composition and Quality / Pigs
Abstract 2 proeven werden uitgevoerd. Het doel van de 1e was nader inzicht te krijgen in het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de relatie tussen insuline-stimulerend voer (dextrose+lactose) tijdens het interval spenenovulatie, follikelontwikkeling in de laatste dagen voor inseminatie en (variatie in) ontwikkeling van embryo's tijdens de vroege dracht. Het doel van de 2e proef was om nader inzicht te krijgen in de directe effecten van de specifieke voercomponenten dextrose, lactose, sucrose en suikerbietenpulp (zowel apart als gecombineerd) op glucose, insuline en IGF-1 profielen in zeugen om zo diëten te vinden met de hoogste potentie om insuline en IGF-1 afgifte te stimuleren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.