Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395629
Title Stadslandbouw voorbeelden : Inspiratie door variatie
Author(s) Veen, E.J.; Mul, M.F.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 45
Department(s) Rural Sociology
OT Team Economie en Nematoden
Research
Wageningen Livestock Research
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - inventarisaties - urban agriculture - rural urban relations - inventories
Categories Farm Management / Land Use Planning
Abstract Een aantal steden in Nederland pioniert met het verbinden van stad en platteland, met het idee dat het verbinden van stad en platteland kan bijdragen aan een gezonde en leefbare stad. Iedere stad heeft hier haar eigen redenen voor, variërend van het bevorderen van een aantrekkelijke woonomgeving, duurzaamheid, sociale cohesie of gezondheid. De landbouw speelt een belangrijke rol in het verbinden van stad en ommeland. Een term die daarom veel gehoord wordt in de discussie over de groene loper en de relatie stad - ommeland is stadslandbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.