Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395643
Title Levenscyclusanalyse groencompost : grootschalig en zelf composteren
Author(s) Dekker, P.H.M.; Zeeland, M.G. van; Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 27
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) compostering - compost - schaalvoordelen - broeikasgassen - emissie - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - levenscyclusanalyse - composting - composts - economies of scale - greenhouse gases - emission - arable farming - farm management - life cycle assessment
Categories Compost / Climatic Change
Abstract In een levenscyclusanalyse (LCA) is de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. Bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf heeft het voordeel dat flink bespaard kan worden op energieverbruik en vrachtvervoer op de weg. Daar staat tegenover dat gespecialiseerde groencomposteerders gebruik kunnen maken van schaalgroottevoordelen, betere sturing kunnen geven aan gewenste composteercondities en dat zij gebruik kunnen maken van groenafval van natuurgebieden. De studie bouwt voort op de studie die in 2008 is uitgevoerd, waarbij o.a. een LCA voor GFT-compost is opgesteld. Voor zover dat mogelijk is, zijn de kengetallen voor de bereiding van groencompost vergeleken met die van GFTcompost.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.