Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395665
Title Met vereende krachten : het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente
Author(s) Kuindersma, W.; Boonstra, F.G.; Arnouts, R.C.M.; Stuiver, M.; Fontein, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2073) - 159
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
Landscape Centre
WASS
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) regionale ontwikkeling - regionale planning - samenwerking - gebiedsgericht beleid - reconstructie - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden - regional development - regional planning - cooperation - integrated spatial planning policy - reconstruction - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract Sinds de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn regionale gebiedscoalities niet meer weg te denken uit het beleid voor het landelijk gebied. Ze coördineren de beleidsuitvoering voor provincies, werken aan een gemeenschappelijke aanpak voor de gebiedsproblematiek en jagen projecten aan. Naast instrumenteel vermogen hebben zij hiervoor zelforganiserend vermogen nodig. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente. Hieruit blijkt dat het zelforganiserend vermogen van regionale gebiedscoalities vaak tekort schiet. Afgesloten wordt met conclusies aanbevelingen aan regionale gebiedscoalities, provincies en rijk voor het verbeteren van de balans tussen instrumenteel en zelforganiserend vermogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.