Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395679
Title Middelen tegen vruchtboomkanker
Author(s) Vlas, M.J. de
Source De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - appels - ziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - neonectria galligena - plagenbestrijding - fungiciden - fruit growing - fruit trees - cankers - apples - disease control - plant pathogenic fungi - plant protection - pest control - fungicides
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fruit Growing / Apples, Pears / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Vruchtboomkanker is, met schurft, de meest schadelijke ziekte in de teelt van appel. Daarom zijn goedwerkende middelen tegen de ziekte nodig. Middelen met de werkbare stof carbendazim zijn vanaf 2007 niet meer toegelaten. De NFO realiseerde de laatste jaren een dringend vereiste toelating voor Topsin M. PPO testte en test binnenkort nieuwe middelen die binnen redelijke termijn toegelaten kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.