Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395752
Title Melkproductie per uur kan flink stijgen: de komende tien jaar is een tijdsbesparing op veeverzorging van vijftig procent per koe te realiseren
Author(s) Zijlstra, J.; Roelofs, P.F.M.M.
Source Veeteelt 27 (2010)4. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - arbeidsproductiviteit - besparingen - efficiëntie - melkproductie - agrarische bedrijfsvoering - dierverzorging - toekomst - dairy farming - labour productivity - savings - efficiency - milk production - farm management - care of animals - future
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Management / Labour Studies (General) / Cattle
Abstract Nieuwe technieken bepalen sinds jaar en dag het tempo van schaalvergroting. De moderne technieken worden in de toekomst op steeds meer bedrijven toegepast. Over tien jaar zal daardoor het gemiddelde Nederlandse bedrijf jaarlijks 1,2 miljoen kilogram melk afleveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.