Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395773
Title Effecten van EU beleid op natuur en landschap
Author(s) Smits, M.J.W.; Bogaardt, M.J.
Source In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 72 - 76.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2008
Keyword(s) eu regelingen - milieubeleid - landbouwbeleid - overheidsbeleid - internationale vergelijkingen - engeland - duitsland - belgië - nederland - eu regulations - environmental policy - agricultural policy - government policy - international comparisons - england - germany - belgium - netherlands
Categories Nature Management (General) / Forestry (General)
Abstract Alle EU lidstaten moeten richtlijnen en maatregelen uit de EU doorvoeren. Maar weten we nu eigenlijk hoe andere landen daar mee omgaan? En kunnen we er iets van leren. Die vragen waren leidend bij het LEI onderzoek bij de landen Engeland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nederland. Bekeken zijn: milieumaatregelen (voor de landbouw), nitraatrichtlijn, en overgang van gemeenschappelijk landbouwbeleid naar bedrijfstoeslagen. Bovendien is gekeken naar gepubliceerde kennis bij kennisinstellingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.