Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395778
Title Natuur en landschap van rijk naar provincies: verkenning van het Investeringsbudget Landelijk Gebied
Author(s) Slangen, L.H.G.; Jongeneel, R.A.; Polman, N.B.P.
Source In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 95 - 98.
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
MGS
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2008
Keyword(s) regionale planning - landgebruik - overheidsbeleid - provincies - regional planning - land use - government policy - provinces
Categories Land Use Planning
Abstract Met dit onderzoek wil het LEI meer inzicht krijgen in het functioneren van het ILG. Daartoe zijn in totaal 33 respondenten binnen de provincie bereid gevonden tot het invullen van een enquête. Natuur is volgens de respondenten het belangrijkste onderdeel van ILG, gevolgd door landbouw, landschap en water. Nemen we de budgetten als maat, dan is de volgorde: natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en tot slot water
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.