Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395791
Title Bouwen voor biologisch: kan het goedkoper en duurzamer?
Author(s) Mul, M.F.; Vermeer, H.M.
Source BioKennis bericht Varkensvlees 13 (2010). - 4
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - varkenshouderij - stallen - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - cradle to cradle - biobased economy - organic farming - pig farming - stalls - animal housing - sustainability - renewable resources
Categories Organic Farming / Animal Housing, Management and Care / Pigs
Abstract Een biologisch varkensbedrijf is aan de buitenzijde meestal niet herkenbaar als biologisch. Ja, misschien aan de vrije uitloopmogelijkheden. Verder zien de stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven er meestal op het oog hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.