Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395856
Title Inzicht in kosten klauwproblemen : per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro
Author(s) Bruijnis, M.R.N.; Hogeveen, H.; Stassen, E.N.
Source Veeteelt 27 (2010)13. - ISSN 0168-7565 - p. 50 - 52.
Department(s) Human Animal Interaction
Business Economics
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - voetziekten - hoefontsteking - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - claws - foot diseases - laminitis - cost analysis - farm management
Categories Farm Management / Animal Pathology / Cattle
Abstract Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest. Dat blijkt uit de eerste resultaten van promotieonderzoek van Mariëlle Bruijnis aan Wageningen Universiteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.