Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395930
Title The operator hierarchy : a chain of closures linking matter, life and artificial intelligence
Author(s) Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.
Source Radboud University Nijmegen. Promotor(en): H. Zwart. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789032703899 - 286
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Dissertation of WU staff at other university
Publication year 2010
Keyword(s) evolutie - theorie - leven - natuur - systeembiologie - oorsprong van het leven - theoretische biologie - natuurwetenschappen - kunstmatige intelligentie - evolution - theory - life - nature - systems biology - origin of life - theoretical biology - natural sciences - artificial intelligence
Categories Evolution and Phylogeny / Nature Management (General)
Abstract Dit proefschrift beschrijft een nieuw ordenend principe met als doel daarmee bruggen te kunnen bouwen tussen de verschillende wetenschapsvelden. Bij het realiseren van dit doel is de evolutietheorie van Darwin als startpunt genomen. Het ontstaan van organisatieniveaus wordt vaak weergegeven als een hiërarchische volgorde van systemen. De literatuur geeft hiervan talrijke voorbeelden. De gepresenteerde opeenvolgingen van systemen zijn op het eerste gezicht heel logisch, zoals atoom, molecuul, organel, cel, weefsel, orgaan, organisme, populatie, gemeenschap, ecosysteem, planeet, zonnestelsel, sterrenstelsel, heelal ( figuur 2). Een dergelijke benadering van de hiërarchie in de natuur heeft breed opgang gedaan in de exacte wetenschappen. Echter, bij nadere bestudering blijkt deze hiërarchie niet consequent. Het doel van dit proefschrift is om ordenende principes in de natuurwetenschappen te vinden en deze toe te passen bij het bouwen van bruggen tussen de disciplines. Een beter begrip van deze regels zal het namelijk mogelijk maken om voorspellingen over de volgende stadia in de evolutie aan te scherpen en op basis hiervan nauwkeuriger uitspraken te doen over toekomstige operatoren. Dit zal wetenschappers en filosofen nieuwe mogelijkheden bieden om op verkenning te gaan in een domein waarvan men tot voor kort dacht dat het ontoegankelijk was voor een natuurwetenschappelijke benadering: de toekomst van de evolutie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.