Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395941
Title On the origin of nitrous oxide and its oxygen
Author(s) Kool, D.M.
Source Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema; Jan-Willem van Groenigen; N. Wrage. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856948 - 199
Department(s) Soil Biology
SS - Soil Quality and Nutrients
Sub-department of Soil Quality
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2010
Keyword(s) distikstofmonoxide - bodem - denitrificatie - isotopenlabelling - zuurstof - ionenuitwisseling - methodologie - kringlopen - nitrous oxide - soil - denitrification - isotope labeling - oxygen - ion exchange - methodology - cycling
Categories Soil Chemistry
Abstract Lachgas (N2O) is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de afbraak van ozon in de stratosfeer. Om emissies van N2O terug te dringen zullen we moeten begrijpen hoe en waar het ontstaat. Er is echter veel onduidelijkheid over de verschillende manieren waarop N2O wordt gevormd, en hoe deze processen worden beïnvloed door de omgeving. Wereldwijd vormen bodems de grootste bron van lachgas naar de atmosfeer. Met mijn onderzoek probeer ik daarom een beter inzicht te krijgen in de productie van N2O in bodems. Mijn hoofddoel was om de bijdrage van ‘nitrifier denitrification’ als afzonderlijk proces te bestuderen. In dit proces wordt nitriet (NO2-) omgezet in N2O door ammonia oxiderende bacteriën (AOB), die normaliter juist NO2- vormen vanuit ammonia (NH3). Het reducerende proces tot N2O wordt normaal gesproken voornamelijk toegeschreven aan andere organismen, de denitrificeerders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.