Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395998
Title Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied : verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs
Author(s) Prins, U.; Vries, A. de; Deru, J.
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr.: 2010-017 LbD) - 23 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - stikstof - fosfaat - bodemvruchtbaarheid - oppervlaktewater - maïs - rotaties - veldproeven - voedingsstoffenbalans - grasklaver - nutriëntenuitspoeling - nutrientenbeheer - beekdalen - drenthe - dairy farming - nitrogen - phosphate - soil fertility - surface water - maize - rotations - field tests - nutrient balance - grass-clover swards - nutrient leaching - nutrient management - brook valleys - drenthe
Categories Crop Rotation / Water Pollution
Abstract De demoproeven die hier gepresenteerd worden zijn gedaan in het kader van een overkoepelend project ter vermindering van de uitspoeling van nutriënten in het Drentsche Aa gebied. De grasklaver demo’s zijn in het voorjaar van 2007 ingezaaid en zijn tot en met 2008 gevolgd in ontwikkeling. Het voornaamste doel van de gras-klaver demo’s was om aan te tonen dat de teelt van gras-klaver goede perspectieven biedt voor boeren die willen besparen op bemesting zonder dat dit ten koste gaat van productie en kwaliteit. De demo met directe zaai van snijmaïs is uitgevoerd in 2008 en 2009. Snijmaïs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de uitspoeling van nitraat naar het gronden oppervlaktewater. Dit gebeurt met name wanneer snijmaïs geteeld wordt op gescheurd grasland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.