Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396452
Title Hergebruik van mineralen uit drijfmest
Author(s) Buisonjé, F.E. de; Hoeksma, P.
Source V-focus 7 (2010)5. - ISSN 1574-1575 - p. 58 - 59.
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Availibility Full text available from 9999-12-31
Keyword(s) varkenshouderij - rundveehouderij - dierlijke meststoffen - drijfmest - mineralen - recycling - bodemvruchtbaarheid - mestverwerking - varkensmest - pig farming - cattle husbandry - animal manures - slurries - minerals - soil fertility - manure treatment - pig manure
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Pigs / Cattle
Abstract In dierlijke mest (en in digestaat) zitten bestanddelen, die essentieel zijn voor de bodemvruchtbaarheid en de groei van planten. Daarom wordt mest van oudsher toegepast op landbouwgrond. Maar omdat de Nederlandse veehouderij te veel fosfaat en stikstof produceert voor het beschikbare grondoppervlak, zijn export en verwerking van mest noodzakelijk. Daarnaast is er een toenemende noodzaak tot hergebruik van schaarse grondstoffen en energiebesparing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden om drijfmest van rundvee en varkens te verwerken tot geconcentreerde organische en anorganische meststoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.