Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396467
Title Ketens groene grondstoffen
Author(s) Harmsen, P.F.H.; Sperber, B.L.H.M.; Bakker, R.R.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1135)
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - ruwe grondstoffen - barnsteenzuur - melkzuur - cellulase - biobased economy - ketenmanagement - bioraffinage - agro-industriële ketens - renewable resources - raw materials - succinic acid - lactic acid - supply chain management - biorefinery - agro-industrial chains
Categories Non-food Products (General)
Abstract De centrale kennisvraag van deze studie is hoe het Nederlandse overheidsbeleid beter kan bijdragen aan de totstandkoming van de biobased economy (BBE) in Nederland. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om ontwikkelingen te schetsen die nodig zijn om de productieketens in de BBE tot volledige commerciële ontwikkeling te brengen, en hoe nieuw of bestaand beleid daarop in kan spelen. De uiteindelijke doelstelling van het project is om een onderbouwing en verdere uitwerking te ontwikkelen voor een strategie die tot doel heeft de productie van grondstoffen voor de BBE in Nederland te stimuleren. Dit project is geen nieuwe verkenning van welke biomassa stromen er in Nederland beschikbaar zijn of komen, of welke half- of eindproducten in de BBE geproduceerd kunnen worden; hiertoe zijn bestaande studies beschikbaar die het vertrekpunt vormen van dit project. Deze studie heeft als doelstelling om kansrijke grondstof-productketens voor de BBE in Nederland te definiëren, op basis van bestaande studies en een aantal van deze ketens verder in detail uit te werken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.