Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396560
Title Klimaat Respons Database 2.0
Author(s) Veen, M. van der; Wiesenekker, E.; Nijhof, B.S.J.; Vos, C.C.
Source [Wageningen etc.] : Alterra [etc.] - 24
Department(s) CL - Ecological Networks
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatverandering - flora - fauna - habitats - effecten - databanken - ruimtelijke databases - climatic change - effects - databases - spatial databases
Categories Nature Management (General) / Climatic Change
Abstract Met de ‘Klimaat Respons Database’ kunnen niet alleen wetenschappers maar ook beleidsmakers, planologen, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden zelf in kaart brengen welke gevolgen klimaatverandering op flora en fauna kan hebben. Zo is te zien dat voor de Cetti’s zanger, een vogeltje uit zuidelijke streken, de geschikte klimaatzone langzaam opschuift naar het noorden, naar Nederland. En de soort wordt inderdaad al regelmatig in Nederland aangetroffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.