Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396570
Title Strandvisserij met staande netten : actuele knelpunten
Author(s) Quirijns, F.J.
Department(s) Visserij
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) visserij - kustwateren - vistuig - vis vangen - gebruik van ruimte - openluchtrecreatie - regulatie - fisheries - coastal water - fishing gear - fishing - space utilization - outdoor recreation - regulation
Categories Fisheries
Abstract De afgelopen jaren zwemt er in de strandzone steeds meer dure zeebaars. Ook de kabeljauwstand neemt weer toe. Daarmee wordt de strandzone steeds interessanter voor de visserij. Dit geldt niet alleen voor de beroepsvisserij, maar ook voor de hengelsport en de stroperij met hengels en/of netten. Tegelijkertijd is ook de strandrecreatie geïntensiveerd. Alles bij elkaar leidt dit steeds vaker tot ruimteconflicten, waarbij, door het ontbreken van regelgeving en controle, moeilijk is na te gaan wie daarvan de veroorzaker is. Inmiddels is er een begin van regelgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.