Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396853
Title Visie van de Boergergroep
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Bekker, J.; Hendrickx, S.; Oe, J.; Pullen, L.; Ratgers, R.; Reimes, C.; Reimes- Van Zwol, H.; Reimes, H.; Schaick, J.; Schoutsen, M.A.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO - rapport ) - 14
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) belangengroepen - waarden - platteland - landbouw - landbouw bedrijven - ruimtelijke ordening - landschapsbescherming - natuurbescherming - voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - relaties tussen stad en platteland - plattelandsontwikkeling - nederland - burgers - toekomst - wensen - interest groups - values - rural areas - agriculture - farming - physical planning - landscape conservation - nature conservation - food supply - sustainability - rural urban relations - rural development - netherlands - citizens - future - desires
Categories Rural Development
Abstract De BoergerGroep is een netwerk van burgers die met hart en ziel mee willen denken en mee willen praten over het platteland en hoe dat er in de toekomst uit kan zien. Zij hebben daarvoor met elkaar een visie opgesteld, die we hier gepresenteerd wordt. De BoergerGroep wil meedenken over de relatie tussen stad en platteland en welke kant het met de landbouw op moet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.