Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396864
Title Onderzoeker Marc Ruijs: "Breng succes- én faalfactoren beter in kaart' (interview met Marc Ruijs)
Author(s) Arkesteijn, M.; Ruijs, M.N.A.
Source Onder Glas 7 (2010)10. - p. 7 - 9.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) kassen - snijbloemen - arbeid (werk) - werkorganisatie - doelstellingen - efficiëntie - automatisering - glastuinbouw - mobiele toepassingen - greenhouses - cut flowers - labour - organization of work - objectives - efficiency - automation - greenhouse horticulture - mobile applications
Categories Horticulture / Organization of Work
Abstract Arbeid is in Nederland relatief duur en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Reden genoeg voor een onderzoek naar arbeidsbesparende technieken in onder andere de glastuinbouw. Bij dit onderzoek zijn alle recente arbeidsbesparende technieken in kaart gebracht en is nagegaan wat de verwachtingen zijn over deze nieuwe technieken als mobiel telen en oogstrobots. Onderzoeker Marc Ruijs geeft een aantal aanbevelingen om met arbeidsbesparende technieken om te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.