Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396888
Title Notitie voor helpdeskvraag flowchart dierlijke bijproducten
Author(s) Vermeij, I.; Bosma, A.J.J.
Source [Lelystad] : Wageningen UR Livestock Research - 5
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) dierlijke productie - bijproducten - vleesbijproducten - afvalhergebruik - productieprocessen - voedselverspilling - animal production - byproducts - meat byproducts - waste utilization - production processes - food wastage
Categories Animal Production Systems (General)
Abstract Dierlijke bijproducten zijn producten afkomstig van dieren die onbedoeld vrijkomen bij dierlijke productie of verwerking, maar toch een positieve waarde hebben of in ieder geval een nuttige toepassing kennen. Dit document biedt inzicht in de stromen en het volume van de verschillende soorten dierlijke bijproducten en waar deze, al dan niet via een bewerking, voor gebruikt/toegepast worden (verbranding, biogas, compost, veevoeder, petfood, cosmetica, etc.).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.