Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397224
Title Biological control of root knot nematodes in organic vegetable and flower greenhouse cultivation - State of Science: Report of a study over the period 2005-2010
Author(s) Wurff, A.W.G. van der; Janse, J.; Kok, C.J.; Zoon, F.C.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Report / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 321) - 91
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Biointeracties and Plant Health
Corporate Staff
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bloementeelt - biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - meloidogyne - biologische bestrijding - grondsterilisatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - glastuinbouw - glasgroenten - biologische grondontsmetting - bodemweerbaarheid - floriculture - organic farming - soil fertility - biological control - soil sterilization - cultural control - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - biological soil sterilization - soil suppressiveness
Categories Biological Control of Pests / Horticulture / Organic Farming
Abstract Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssytemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor schade wordt geminimaliseerd en stomen van grond overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteemoplossingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er op dit moment nog geen middel of methode voorhanden is waarmee alle problemen kunnen worden opgelost. De oplossing bestaat vooralsnog uit een pakket maatregelen waaruit gekozen kan worden afhankelijk van doelpathogeen, gewas, bedrijfstype en bodemsamenstelling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.