Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397278
Title Groenbemesterkeuze bij schadelijke aaltjes in aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge
Author(s) Hoek, H.; Korthals, G.W.; Rovers, J.A.J.M.
Source PPO AGV
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) groenbemesters - bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - vrijlevende nematoden - verbetering - schadelijke dieren - green manures - soil quality - soil fertility - free living nematodes - improvement - noxious animals
Categories Cover Crops / Organic Chemistry / Soil Fertility
Abstract Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem in goede conditie te houden. Een groenbemester levert organische stof aan de bodem, verbetert de bodemvruchtbaarheid en bevordert een goede structuur. Sommige groenbemesters kunnen bij tijdige inzaai de resterende stikstof opnemen en over de winter heen tillen. Groenbemesters hebben ook nadelen. Een groenbemester kan schadelijke aaltjes vermeerderen waardoor de teelt van een volggewas met een (veel) hogere besmetting begint. In deze brochure wordt ingegaan op de vermeerdering van schadelijke aaltjes door groenbemesters. Het gaat om aaltjes die schade kunnen veroorzaken bij de gewassen aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.