Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397307
Title Terreineigenaar kan bijdragen aan plaagbestendiger landschap : gewasbescherming
Author(s) Meerburg, B.G.; Alebeek, F.A.N. van
Source Het Waterschap 2010 (2010)2. - p. 24 - 25.
Department(s) Land Use and Food Security
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - akkerbouw - gewasbescherming - pesticiden - houding van boeren - oppervlaktewaterkwaliteit - landscape - arable farming - plant protection - pesticides - farmers' attitudes - surface water quality
Categories Water Quality / Chemical Control
Abstract Door aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren, is het voor boeren mogelijk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dat is niet alleen mogelijk positief voor hun portemonnee, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee aan de realisatie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.