Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397342
Title Meten ruimtelijke verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid met draadloze sensoren
Author(s) Balendonck, J.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatregeling - infrastructuur - kassen - vochtigheid - vochtgehalte - glastuinbouw - kastechniek - air conditioning - infrastructure - greenhouses - humidity - moisture content - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Categories Greenhouse Technology
Abstract Een homogeen klimaat leidt tot een gelijkmatiger gewas, minder ziekten en de mogelijkheid om energie te besparen, en levert daardoor economisch voordeel. Telers proberen daarom koude en natte plekken in hun gewas te voorkomen. Het toepassen van een dicht meetnet van goedkope draadloze sensoren opent mogelijkheden om de horizontale verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid in kassen te beïnvloeden, enerzijds door de infra-structuur van de kas aan te passen of door de mogelijkheid te benutten om veel preciezer met de instellingen van de klimaatcomputer, verwarming en ventilatie om te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.