Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397431
Title Kalkmelk effectief en economisch lucratief
Author(s) Heijne, B.; Roelofs, P.F.M.M.
Source De Fruitteelt 100 (2010)44. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) kalk - gebluste kalk - oplossingen - gewasbescherming - kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - fruitteelt - computational science - bedrijfseconomie - lime - slaked lime - solutions - plant protection - cankers - fruit trees - fruit growing - business economics
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fruit Growing
Abstract Het project Telen met Toekomst maakte een rekenmodel om de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker bedrijfseconomisch door te rekenen. Bij het gebruik van kalkmelk zijn de uitgaven aan middel hoger dan bij gangbare middelen, maar als de fruitteler alle toerekenbare kosten meeneemt, is hij goedkoper uit. Zelfs als hij de eigen arbeid niet meerekent.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.