Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397434
Title Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproef bij Conference
Author(s) Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2010-21) - 29
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) dunnen - pyrus communis - peren - landbouwchemicaliën - grootte - landbouwplantenteelt - nederland - thinning - pyrus communis - pears - agricultural chemicals - size - crop husbandry - netherlands
Categories Fruit Growing
Abstract In 2009 is door PPO-Fruit in Randwijk een dunproef uitgevoerd bij conference peren. Met het duurder worden van arbeid en de verslechterde prijsvorming van kleine peren wordt de noodzaak steeds groter om nauwkeurig te dunnen en om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Het doel is om een betrouwbare methode te ontwikkelen voor chemische vruchtdunning van Conference. In de proef zijn daarvoor drie verschillende middelen getoetst om te kijken wat het effect van de middelen zijn op vruchtgrootte en vruchtkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.