Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397575
Title Ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en technieken voor mestdroging
Author(s) Timmerman, M.
Source Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02-006 18) - 2
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biogasmest - biogas - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - water - mestverwerking - mestvergisting - gasproductie - biobased economy - biogas slurry - biogas - cattle slurry - pig slurry - water - manure treatment - manure fermentation - gas production - biobased economy
Categories Manure treatment / Bioenergy
Abstract De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het energiepotentieel in de organische stof maar deels wordt benut. In deze studie is gezocht naar mogelijkheden om de biogasproductie te verhogen teneinde mestverwerking rendabeler te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.