Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397602
Title Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducatie : analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME
Author(s) Verheijen, S.; Koppen, C.S.A. van; Wammes, D.F.
Source Utrecht [etc.] : Universiteit Utrecht [etc.] - 102
Department(s) Environmental Policy
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) onderwijs - leerplan - onderwijsmaterialen - onderwijsmethoden - analyse - leerplanontwikkeling - natuur- en milieueducatie - education - curriculum - resource materials - teaching methods - analysis - curriculum development - nature and environmental education
Categories Educational Research
Abstract Op dit moment zijn er veel leerlijnen voor NME in omloop, en nog veel meer onderwijsmaterialen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een betere opbouw en een grotere samenhang van leermethoden en -materialen op het gebied van NME. Dit wordt gedaan door kern-principes te formuleren voor de opbouw en structurering van NME-gerelateerde leeractiviteiten in het curriculum van de basisschool. Deze kern-principes zijn gebaseerd op de belangrijkste elementen en invalshoeken binnen de grote verscheidenheid van leerlijnen in het domein NME. In dit onderzoek is een schema met leesvragen ontwikkeld om bestaande leerlijnen met elkaar te kunnen vergelijken. Een selectie van leerlijnen NME en leerlijnen natuuronderwijs is hiermee geanalyseerd. Besloten is om deze analyse op te volgen met de synthese van een zogeheten kern-leerlijn. Vanuit de bevindingen van de analyse kwamen drie startpunten naar voren: verbreden van leerinhouden, verankeren van leerdoelen en verbinden van onderwerpen. Deze startpunten resulteerden in drie componenten voor de kern-leerlijn: een indeling in ontwikkelingsgebieden, een overzicht van leerdoelen en een beschrijving van conceptopbouw. De ontwikkelingsgebieden beschrijven vanuit het perspectief van NME naar welke brede ontwikkeling gestreefd wordt bij leerlingen, zoals 'zorg' of 'onderzoeksvaardigheid'. Bij de leerdoelen die in dit onderzoek worden gepresenteerd wordt aangegeven of ze bij (kunnen) dragen aan die ontwikkelingsgebieden en waar ze bij (kunnen) dragen aan het voldoen aan kerndoelen die voor basisscholen gelden. Tenslotte wordt beschreven dat het expliciteren van voorwaardelijkheid van leerdoelen en begrippen de opbouw voor zowel makers als gebruikers inzichtelijker kan maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.