Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397721
Title TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010
Author(s) Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C130/10A) - 24
Department(s) IMARES Milieu
Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - organo-tinverbindingen - toxiciteit - vergiftiging - littorina littorea - ecotoxicologie - fisheries - shellfish fisheries - organotin compounds - toxicity - poisoning - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Fisheries
Abstract Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever worden vanaf 2009 naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) verzameld. Dit wordt gedaan tijdens de schelpdierbemonsteringen die IMARES in opdfracht van het Ministerie van LNV uitvoert. Bij de Gevlochten Fuikhoorn resulteert TBT in imposex verschijnselen, een gevoeligere parameter dan inetersex.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.