Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397740
Title De gangbare sector als nieuwe bondgenoot ; Interview met Frank Wijnands
Author(s) Dubbeldam, R.; Wijnands, F.G.
Source Ekoland 2010 (2010)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - samenwerking - interviews - agrarische geschiedenis - toekomst - agro-industriële ketens - organic farming - agricultural research - cooperation - agricultural history - future - agro-industrial chains
Categories Organic Farming
Abstract Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) vindt het noodzakelijk om thema's als dierenwelzijn, huisvesting en milieu beter te combineren en te zoeken naar totaaloplossingen. Frank Wijnands (Wageningen UR) ziet kansen in onderzoek samen met de gangbare landbouw. Het zijn twee opvallende standpunten die naar voren komen tijdens een gesprek tussen de twee onderzoekers over dertig jaar onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.