Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397761
Title Van redelijk betaalbaar tot immens duur
Author(s) Livestock Research,
Source De Pluimveehouderij 40 (2010)14. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 20.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) pluimveehouderij - vleesproductie - pluimveehokken - emissie - luchtkwaliteit - stofbestrijding - reductiemiddelen - investering - fijn stof - bedrijfshygiëne - poultry farming - meat production - poultry housing - emission - air quality - dust control - reducing agents - investment - particulate matter - industrial hygiene
Categories Air Pollution / Farm Buildings and Installations / Poultry
Abstract Een berekening van Livestock Research van Wageningen UR geeft inzicht op de jaarkosten van goedgekeurde fijnstofreducerende systemen. Die kosten verschillen zeer sterk. Gezien de nieuwe regelgeving voor fijnstof per medio 2011 wordt vaart gezet achter systemen die het stof in pluimveestallen kunnen afvangen. Een handvol staat al op de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij), waaronder olieverneveling, inonisatie, waterwassers en luchtwassers. Livestock Research rekende aan deze goedgekeurde fijnstofreducerende technieken en presenteerde onlangs globale investerings- en gebruikskosten voor de verschillende diercategorieën. De jaarkosten voor stofreductie lopen uiteen van een redelijke €9.000 per bedrijf tot een bedrag van €165.000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.