Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397764
Title Vroegtijdig vuur detecteren kan bollentelers uit de brand helpen: identificatie en detectie van Botrytis-soorten in bloembolgewassen
Author(s) Doorn, J. van; Pham, K.T.K.; Kan, J.A.L. van
Source Gewasbescherming 41 (2010)5. - ISSN 0166-6495 - p. 219 - 222.
Department(s) Flower Bulbs
Laboratory of Phytopathology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bloembollen - botrytis - detectie - versneld testen - polymerase-kettingreactie - vuur (plantenziektekundig) - schimmelsporen - luchtsporen - beslissingsondersteunende systemen - ornamental bulbs - detection - accelerated testing - polymerase chain reaction - blight - fungal spores - air spora - decision support systems
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract In bloembolgewassen kan de schimmel Botrytis veel schade veroorzaken. Botrytis kan snel toeslaan. Snelle en gevoelige toetsen kunnen dan bijdragen tot het op tijd nemen van maatregelen om ‘vuur’ te beheersen. Er komen verschillende Botrytis-soorten voor, die moleculair- genetisch gedetecteerd en geïdentificeerd kunnen worden. Serologische toetsen bleken niet te werken. PCR-methodieken, gebaseerd op enkele kleine verschillen in DNA-sequenties wel. Mogelijk kunnen via monitoring van luchtmonsters waarschuwingssystemen voor vuur verder worden verbeterd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.